WINDYKACJA 24

Doświadczenie

BIURO OBSŁUGI ZADŁUŻENIA WINDYKACJA24 działa na rynku windykacji od wielu lat; posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu należności od nierzetelnych klientów. Prowadzimy skuteczną windykację krajową i zagraniczną. Nie pobieramy zaliczek. Ściągany profesjonalnie, tanio i skutecznie długi, zarówno od osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Dysponujemy doświadczoną i kompetentną kadrą, która dzięki posiadanym umiejętnościom może skutecznie rozwiązać Państwa problemy. Przykładamy ogromną uwagę do zapewnienia najwyższej jakości dostarczanych przez nas usług.

Zadłużenia zagraniczne

Masz nierzetelnego kontrahenta w Chinach ? Nie wiesz, czy proponowana umowa oparta na prawie chińskim jest korzystna dla ciebie ? Masz inny problem prawny ? W innym kraju ?

Prowadzimy skuteczną windykację zagraniczną. Nie pobieramy zaliczek. Współpracujemy z firmami windykacyjnymi na terenie Europy Zachodniej, Europy Wschodniej: Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia i inne byłe republiki radzieckie, byłe republiki jugosłowiańskie: Słowenia, Serbia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Mołdawia, Szwecja, Norwegia, Dania, Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, Hiszpania, Italia, Turcja, USA, Kanada, Chiny, kraje arabskie oraz inne kraje.

Sprawny system informacji

Klienci naszego Biura nigdy nie są pozostawiani sami ze swoim sprawami. Wprowadzony w firmie system informacji dla klientów pozwala na rzetelne i systematyczne informowanie o podejmowanych przez nas działaniach. Każdy z naszych klientów otrzymuje regularnie raporty pisemne.

Przejrzyste procedury działania

Prowadzimy skuteczną windykacją należności, prowadząc windykację kilkustopniowo. Działamy w zakresie:

 • postępowania przedsądowego - polubownego
 • postępowania sądowego
 • postępowania polubownego przedegzekucyjnego
 • postępowania egzekucyjnego

Taki system sprawia, że nasze działania są skuteczne i wyczerpują wszystkie możliwości dochodzenia należności przewidziane przez polskie prawo. Jednocześnie windykacja bezpośrednia jest jednym z najskuteczniejszych sposobów dochodzenia należności.

W celu realizacji zlecenia wymagamy jedynie kserokopii dokumentów świadczących o zadłużeniu (kopie faktur, dokumentów w-z, wezwań do zapłaty itp.) oraz podpisanie umowy wraz z pełnomocnictwem do działania, które to dokumenty można dostarczyć pocztą. Cała dalsza procedura nie wymaga żadnego zaangażowania z Państwa strony - dalsze działania wykonujemy całkowicie sami.

Prowadzimy obsługę procesów sądowych w zakresie postępowań pojednawczych, nakazowych oraz w trybie zwykłym, a współpracując ze sprawdzonymi komornikami gwarantujemy rzetelną egzekucję. W przypadku braku majątku dłużnika zapewniamy niezwłoczne uzyskanie postanowień o bezskuteczności egzekucji celem wpisania zadłużenia w koszty działalności firmy wierzyciela.

Sposób działania w zakresie windykacji należności

 1. Negocjacje z dłużnikami

  W pierwszej kolejności staramy się podejmować działania, mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności przez dłużnika. Dążymy do nawiązania bezpośredniego, osobistego kontaktu w celu uzyskania rzetelnej informacji o dłużniku i jego sytuacji finansowej.

  - Negocjacje z klientami w celu doprowadzenia do terminowych zapłat za towary/usługi prowadzimy w sytuacji, kiedy wierzyciel chce jeszcze współpracować z klientem.

  - Mediacje z dłużnikami w kolejnych etapach procedury windykacyjnej. Staramy się dążyć do polubownego odzyskania należności nawet w sytuacji, kiedy wdrożone są już procedury sądowe lub egzekucyjne, co często pozwala wierzycielowi oszczędzić czas i dodatkowe koszty.

 2. Obsługa prawna w zakresie windykacji roszczeń.

  Realizując zlecenie do realizacji zapewniamy fachową pomoc prawną. Przygotowujemy dokumenty niezbędne przy kolejnych działaniach windykacyjnych, szczególnie na drodze sądowej.

 3. Prowadzenie spraw sądowych w trybie upominawczym, nakazowym i zwykłym.
  Podejmujemy działania przed sądem, zmierzające do uzyskania sądowego nakazu zapłaty. W przypadku wniesienia przez dłużnika zarzutów od nakazu zapłaty, prowadzimy sprawę w trybie zwykłym. Sporządzamy pisma procesowe, czuwamy nad terminami rozpraw. Po wydaniu nakazu zapłaty (wyroku) składamy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Koszty zastępstwa procesowego ponosi Stowarzyszenie.

 4. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
  Prawomocny nakaz zapłaty lub wyrok umożliwia przeprowadzenie egzekucji komorniczej. Sporządzamy wniosek egzekucyjny do komornika i monitorujemy czynności egzekucyjne. Dostarczamy komornikowi wszystkie istotne informacje o dłużniku, zdobyte w trakcie działań windykacyjnych. Działania te mają na celu przyspieszenie egzekucji, oraz zapewnienie jej skuteczności.

  Informujemy na bieżąco o postępach w sprawie, o możliwościach wyegzekwowania należności. Oferujemy stałą obsługę prawną lub doraźną pomoc przy prowadzeniu windykacji.

 5. Działania prawne w przypadku bezskuteczności egzekucji komorniczej.
  Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika wobec bezskuteczności jego działań nie kończy naszej działalności w celu odzyskania długu. Podejmujemy dalsze działania przewidziane prawem mające na celu odzyskanie długu jak. Np. zakaz działalności gospodarczej wobec niesolidnego kontrahenta, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (w przypadku ukrywania majątku, wyłudzenia towaru, uniemożliwiania egzekucji wobec wyzbycia się majątku itp.), zgłaszamy wnioski o ogłoszenie upadłości, prowadzenie postępowania wobec członków zarządu spółek z o.o., wpisujemy do rejestrów niewypłacalnych dłużników

Międzynarodowa pomoc prawna

Poprzez naszych współpracowników oferujemy również pomoc prawną również w innych rodzajach spraw: opiniowanie kontraktów, zakładanie spółek, sprawy spadkowe i inne majątkowe, sprawy karne i inne.

Możemy wskazać prawnika, z którym możesz się sam skontaktować lub - zwłaszcza jeżeli nie znasz języka - możemy pośredniczyć w kontakcie.

WINDYKACJA ODSZKODOWAŃ

Uległeś wypadkowi ? Starasz się o odszkodowanie ? Chcesz Wygrać ? Nie walcz samotnie z machiną, która zatrudnia cały sztab profesjonalistów pracujących tylko po to by zapłacić Ci dużo mniej. A najlepiej - NIC. Firmy ubezpieczeniowe Lubią brać ! Bardzo nie lubią oddawać. Chcesz wygrać? Zgłoś się do nas!

Zapewniamy pomoc prawną. Naszym celem jest uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia i/lub renty, do których poszkodowani są uprawnieni, a które towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają niechętnie. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na równą walkę z ubezpieczalniami, które wiedzą, że w stosunku do większości poszkodowanych mogą sobie pozwolić na unikanie wypłaty. Niejednokrotnie ubezpieczalni bardziej się opłaca zapłacić karę za niedozwolone praktyki, niż wypłacić odszkodowanie każdemu, kto się po nie zgłosi.

Uzyskanie należnego odszkodowania nie jest łatwe. Ci, którzy mieli już wątpliwą przyjemność "negocjacji" z towarzystwem ubezpieczeniowym wiedzą, że ubezpieczyciele robią wszystko, aby zniechęcić klienta do dochodzenia roszczeń. Najczęściej wypłacają tylko część należnych pieniędzy licząc na to, że klient zadowoli się otrzymaną sumą i zaniecha dalszych działań.

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego, możemy dalej dochodzić roszczeń. Mamy na to przynajmniej 3 lata niezależnie od terminów wyznaczanych w piśmie przez ubezpieczyciela. O odszkodowanie możemy walczyć sami, a możemy zlecić sprawę kancelarii prawnej lub firmie specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych.

Aby jednak zdecydować się na taki krok, należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Z pewnością zaletą jest to, że poszkodowanego reprezentuje prawnik, ponieważ stawia go to na zupełnie innej pozycji wobec ubezpieczyciela.

Naszymi klientami są również osoby, które uległy wypadkom przy pracy i wypadkom losowym , osoby zakażone chorobami zakaźnymi w placówkach medycznych (np. żółtaczka czy gronkowiec) oraz ofiary błędów lekarskich.

W zakres naszych działań wchodzi dochodzenie roszczeń związanych z nieprawidłowym wyliczaniem polis posagowych , zwrotu kaucji mieszkaniowych , ale również odszkodowań za bezumowne korzystanie z własności prywatnej, nieuregulowany stosowną umową przebieg linii przesyłowych przez nieruchomości (energetyczne, gazowe itp.)

W każdym przypadku dokumenty zgromadzone w sprawie poddawane są drobiazgowej analizie kilku zespołów fachowców, co zapewnia profesjonalną ocenę zdarzenia.

 • działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie
  prawniczo-medyczne w likwidacji szkód komunikacyjnych,
 • reprezentujemy przed ubezpieczycielami osoby poszkodowane w wyniku wypadków drogowych i innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową,
 • dochodzimy w imieniu poszkodowanych zadośćuczynienia za doznane szkody osobowe (uszczerbek na zdrowiu) i materialne,
 • działamy na podstawie umowy zlecenie

NIE POBIERAMY OPŁAT WSTĘPNYCH !

Jeżeli jesteś poszkodowanym i nie dostałeś odszkodowania lub zostałeś potraktowany nierzetelnie przez towarzystwo ubezpieczeniowe, nie narzekaj: Nie dostałem odszkodowania. Zgłoś się do nas. Służymy pomocą. (czytaj - wyrwiemy im z gardła)

 • oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania od początku zaistnienia szkody jak również na każdym etapie jej likwidacji.

Prowadzimy także na zlecenie działania interwencyjne w przypadkach wypłaty zaniżonych odszkodowań.

Staramy się, aby likwidacja szkody nastąpiła szybko i bez komplikacji. Jeśli jednak dochodzi do nieuzasadnionego oporu ze strony zakładu ubezpieczeń, współpracujące z nami kancelarie prawne prowadzą sprawę na drodze postępowania sądowego w procesie cywilnym.

OFERTA DLA SYNDYKÓW

Skupujemy wierzytelności należące do masy upadłości, zwłaszcza wierzytelności zagraniczne. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy.